عیوب متداول کار نکردن جک درب پارکینگ و راه‌های رفع آن‌ها